Bạch thủ kép miền Bắc

Xem thống kê
Giá dịch vụ: 500.000 VND
Bạch thủ kép là con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, là cơ hội để bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày!
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Nạp thẻ và nhận số tại đây!
Thống kê Bạch thủ kép miền Bắc
NgàyBạch thủ kép miền BắcKết quả
Hôm nay
07/05/2022 44 Trượt
06/05/202299Trúng 99x2
05/05/202211Trúng 11x2
04/05/2022 33 Trượt
03/05/202299Trúng 99
02/05/202244Trúng 44x2
01/05/2022 55 Trượt
30/04/202266Trúng 66
29/04/202222Trúng 22
28/04/2022 11 Trượt
27/04/2022 55 Trượt
26/04/202200Trúng 00
25/04/202255Trúng 55
24/04/202211Trúng 11
23/04/202255Trúng 55
22/04/2022 33 Trượt
21/04/202200Trúng 00
20/04/2022 55 Trượt
19/04/202211Trúng 11
18/04/202277Trúng 77x2
17/04/2022 11 Trượt
16/04/202277Trúng 77
15/04/202200Trúng 00
14/04/2022 77 Trượt
13/04/2022 11 Trượt
12/04/202288Trúng 88
11/04/202211Trúng 11
10/04/202266Trúng 66
09/04/2022 00 Trượt
08/04/202288Trúng 88x2
07/04/202233Trúng 33x2
06/04/2022 22 Trượt
05/04/202211Trúng 11x2
04/04/202233Trúng 33
03/04/2022 99 Trượt
02/04/202277Trúng 77
01/04/202299Trúng 99
31/03/2022 55 Trượt
30/03/2022 66 Trượt
29/03/202233Trúng 33
28/03/202299Trúng 99
27/03/2022 22 Trượt
26/03/202255Trúng 55
25/03/202244Trúng 44
24/03/202266Trúng 66
23/03/202299Trúng 99
22/03/202222Trúng 22
21/03/202277Trúng 77x2
20/03/2022 33 Trượt
19/03/202266Trúng 66x2
18/03/2022 11 Trượt
17/03/202222Trúng 22
16/03/202244Trúng 44
15/03/2022 66 Trượt
14/03/2022 55 Trượt
13/03/202200Trúng 00x2
12/03/2022 11 Trượt
11/03/202277Trúng 77
10/03/2022 44Trượt
09/03/202277Trúng 77
08/03/202288Trúng 88x2
07/03/2022 66 Trượt
06/03/2022 11 Trượt
05/03/202277Trúng 77
04/03/202233Trúng 33x2
03/03/202266Trúng 66
02/03/2022 44 Trượt
01/03/202277Trúng 77
28/02/2022 88 Trượt
27/02/2022 11 Trượt
26/02/202299Trúng 99
25/02/2022 11 Trượt
24/02/202266Trúng 66
23/02/202233Trúng 33
22/02/2022 66 Trượt
21/02/202244Trúng 44
20/02/202288Trúng 88
19/02/2022 33 Trượt
18/02/2022 66 Trượt
17/02/202233Trúng 33
16/02/2022 22 Trượt
15/02/202266Trúng 66
14/02/202277Trúng 77
13/02/202200Trúng 00x2
12/02/2022 44 Trượt
11/02/2022 66 Trượt
10/02/202233Trúng 33
09/02/2022 00 Trượt
08/02/202244Trúng 44
07/02/202277Trúng 77
06/02/202288Trúng 88
05/02/2022 33 Trượt
04/02/2022 99 Trượt
30/01/202277Trúng 77
29/01/202222Trúng 22
28/01/202222Trúng 44x2
27/01/2022 44 Trượt
26/01/2022 99 Trượt
25/01/2022 11 Trượt
24/01/202200Trúng 00
23/01/202255Trúng 55x2
22/01/202233Trúng 33
21/01/202211Trúng 11
20/01/2022 22 Trượt
19/01/202233Trúng 33
18/01/2022 33 Trượt
17/01/202277Trúng 77
16/01/202255Trúng 55
15/01/202244Trúng 44x2
14/01/202211Trúng 11
13/01/2022 77 Trượt
12/01/202255Trúng 55
11/01/2022 66 Trượt
10/01/202277Trúng 77
09/01/202244Trúng 44
08/01/202222Trúng 22
07/01/202233Trúng 33
06/01/202277Trúng 77
05/01/2022 33 Trượt
04/01/202244Trúng 44
03/01/202266Trúng 66x3
02/01/202288Trúng 88
01/01/202277Trúng 77